Intranet

Ob dëser Säit kritt dier sämtlech Intern Informatiounen iwwert den CIS an a.s.b.l..

Ob dësem Link kenn dier Presenzlëscht vun 2018 kucke goen.

Ob eisem Sharepoint vum CISH kenn der déi aktuell Präsenzlëschten, SER an Noten vum CGDIS liese goen.