Besuch Maison Relais

En Donneschden den 26.08.2021 waren puer Memberen vum CIS Habscht an d’Maison Relais op Habscht an op Äischen fir den Kanner eisen neien LF ze weisen an ze erklären sou wei och d’Ambulanz vum CIS Stengefort.